• Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 2

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích kinh tế trong một thị trường biến dạng, phân tích chi phí lợi ích, chi phí cơ hội kinh tế của vốn công, chi phí cơ hội kinh tế của lao động, quản trị rủi ro của dự án, thực hành thẩm định dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   272 p tgu 25/10/2017 3 2

 • Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các nguyên lý quản lý dự án", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quản lý giá thành dự án, quản lý chất lượng dự án, quản lý rủi ro dự án, giám sát và điều chỉnh dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p tgu 25/10/2017 2 0

 • Ebook An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng: Phần 1

  Ebook An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng: Phần 1

  Để góp phần đảm bảo an toàn lao động trên công trường xây dựng, công tác huấn luyện cho những người làm việc để họ có thể nhận biết được những nguy cơ xảy ra tai nạn và nắm được các biện pháp đề phòng, phù hợp với thực tế công trườn và những biện pháp thi công đã được lập là cần thiết. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn...

   127 p tgu 25/10/2017 2 0

 • Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 1

  Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thẩm định dự án đầu tư khu vực công" trình bày các nội dung: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư khu vực công, khuôn khổ phân tích kinh tế, phân tích dòng tiền tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính, ảnh hưởng của lạm phát trong phân tích tài chính, phân tích giá kinh tế trong thị trường chưa biến dạng. Mời các bạn tham...

   235 p tgu 25/10/2017 2 0

 • Ebook An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng: Phần 2

  Ebook An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng: Phần 2

  Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề phòng ngừa lao động do ngã cao; phòng chống cháy nổ trên công trường; vệ sinh trên công trường xây dựng được trình bày cụ thể trong "Ebook An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng: Phần 2".

   51 p tgu 25/10/2017 1 0

 • Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Ebook Các nguyên lý quản lý dự án (tái bản lần 1 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về dự án và quản lý dự án, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý dự án, ban quản lý dự án, lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án, quản lý thời gian và tiến ðộ dự án, quản lý nguồn lực dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p tgu 25/10/2017 3 0

 • Ebook Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng: Phần 2

  Ebook Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm nén ngang DMT, thí nghiệm nén ngang PMT và một số thí nghiệm khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p tgu 25/10/2017 2 0

 • Ebook Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng: Phần 1

  Ebook Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng: Phần 1

  Cuốn sách "Thí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng" do GS.TS. Vũ Công Ngữ và ThS. Nguyễn Thái biên soạn giới thiệu tới người đọc các chuyên đề thí nghiệm đất hiện trường được dùng phổ biến hiện nay. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tóm tắt kiến thức địa kỹ thuật cơ bản và thí nghiệm xuyên côn.

   111 p tgu 25/10/2017 2 0

 • Ebook Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu đường: Phần 2

  Ebook Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu đường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dự báo quá trình diễn biến lòng sông, thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông, tính toán thủy văn thủy lực công trình thoát nước dọc tuyến, tính toán và thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   175 p tgu 25/10/2017 1 0

 • Ebook Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu đường: Phần 1

  Ebook Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu đường: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu đường" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu chung, tính toán dòng chảy trong điều kiện tự nhiên, tính toán thủy văn trong trường hợp đặc biệt, phân tích thủy lực công trình cầu thông thường, tính toán thủy lực công trình cầu trong trường hợp đặc biệt. Mời các bạn cùng tham...

   194 p tgu 25/10/2017 2 0

 • Ebook Hư hỏng, sửa chữa, gia cường công trình (tái bản lần thứ 1 có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Ebook Hư hỏng, sửa chữa, gia cường công trình (tái bản lần thứ 1 có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hư hỏng, sửa chữa, gia cường công trình" do Lê văn kiểm biên soạn giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hư hỏng và sửa chữa bê tông, gia cường kết cấu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p tgu 25/10/2017 2 0

 • Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 1

  Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0" giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn sử dụng ANSYS bao gồm: Giới thiệu về phần mềm ANSYS, mô tả hình học kết cấu, xây dựng mô hình phần tử hữu hạn, các thuộc tính vật liệu, đạt tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p tgu 25/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số