• Ebook Kỹ thuật chế biến lạnh thủy sản: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật chế biến lạnh thủy sản: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kỹ thuật chế biến lạnh thủy sản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên liệu thủy sản, kỹ thuật làm lạnh và bảo quản lạnh thủy sản, kỹ thuật làm lạnh đông thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p tgu 31/12/2020 16 0

 • Ebook Kỹ thuật chế biến lạnh thủy sản: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật chế biến lạnh thủy sản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Kỹ thuật lạnh hải sản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật bảo quản thủy sản đông lạnh, kỹ thuật làm tan giá và làm ấm thủy sản đông lạnh, kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p tgu 31/12/2020 13 0

 • Ebook Thực hành xử lý tín hiệu số với Matlab: Phần 1

  Ebook Thực hành xử lý tín hiệu số với Matlab: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Thực hành xử lý tín hiệu số với Matlab" trình bày các nội dung chính sau: Tín hiệu và các phương pháp biến đổi tín hiệu, các tính chất của các hệ thống LTI, phổ tần số của tín hiệu - biến đổi fourier thời gian rời rạc (DTFT), biến đổi Z, biểu diễn hệ thống LTI trên lĩnh vực tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p tgu 30/11/2020 31 0

 • Ebook Thực hành xử lý tín hiệu số với Matlab: Phần 2

  Ebook Thực hành xử lý tín hiệu số với Matlab: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Thực hành xử lý tín hiệu số với Matlab" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế các mạch lọc số IIR, thiết kế mạch lọc số FIR, thiết kế và mô phỏng các mạch lọc Nyquist, cấu trúc và thực thi các mạch lọc số, xử lý tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p tgu 30/11/2020 31 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Thị trường chứng khoán: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường tài chính, công ty cổ phần, chứng khoán, phát hành chứng khoán, cơ cấu vốn của công ty cổ phần, phát hành trái phiếu Chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   160 p tgu 30/11/2020 32 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn "Thị trường chứng khoán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán và tỉ số giá chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p tgu 30/11/2020 30 0

 • Ebook Nhà đầu tư thành công – 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 1

  Ebook Nhà đầu tư thành công – 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 1

  Ebook Nhà đầu tư thành công – 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 1 tìm hiểu về sự vận động của thị trường; sử dụng kế hoạch phần trăm đơn giản lãi-lổ 3-1. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   60 p tgu 30/11/2020 29 0

 • Ebook Nhà đầu tư thành công – 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 2

  Ebook Nhà đầu tư thành công – 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 2

  Ebook Nhà đầu tư thành công – 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ: Phần 2 được nối phần 1 với các nội dung cách mua những cổ phiếu tốt nhất tại những thời điểm tốt nhất; thời điểm bán và giữ lại lợi nhuận lớn khi bạn vẫn còn có thể; quản lý danh mục đầu tư của bạn, phương pháp đã được kiểm chứng qua...

   164 p tgu 30/11/2020 30 0

 • Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 1

  Cuốn "Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, bối cảnh kinh tế xã hội của công cuộc cải cách và phát triển DNNN ở Trung Quốc, nội dung cơ bản và các giai đoạn chủ yếu của cải cách DNNN ở Trung Quốc, quá trình xây dựng và...

   187 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc so sánh với Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những so sánh và tìm tòi về cải cách DNNN ở Việt Nam và Trung Quốc, tìm hiểu và so sánh vai trò vị trí của DNNN giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề cổ phần hóa, công ty hóa và quyền tài sản của các DNNN,...

   171 p tgu 30/11/2020 10 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Kế toán quản trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm, thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, quyết định vốn đầu tư dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   236 p tgu 31/10/2020 29 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, hệ thống dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí và doanh thu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   212 p tgu 31/10/2020 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số