• Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 1: ma trận - Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   33 p tgu 26/09/2018 6 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1 - Một số phương pháp toán cơ bản thường sử dụng trong kinh tế trình bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

   6 p tgu 26/09/2018 3 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, hệ phương trình tuyến tính Crame, phương pháp Gauss, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, một số ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 26/09/2018 6 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 3: Hàm số - Giới hạn hàm số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về hàm số một biến, phân loại hàm số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p tgu 26/09/2018 5 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

  Bài giảng "Toán kinh tế 1 - Chương 4: Đạo hàm - Vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm hàm số một biến, vi phân, một số ứng dụng đạo hàm và vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p tgu 26/09/2018 5 0

 • Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng Cân bằng hóa học – ThS. Ngô Gia Lương

  Bài giảng "Cân bằng hóa học" trình bày các nội dung: Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của quá trình hóa học, yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học - Nguyên lý Le Chatelier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p tgu 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô

  Bài giảng Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô

  Bài giảng Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô gồm các nội dung chính được trình bày như sau: các yếu tố gây dao động, các chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu và an toàn chuyển động, các mô hình dao động cơ bản, mô hình tổng quát,...

   71 p tgu 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 2 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 2: Tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiết máy ghép là gì, mối ghép ren, mối ghép bu lông nhóm, mối ghép hàn, kết cấu mối hàn và cách tính độbền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p tgu 26/09/2018 6 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Phạm Minh Hải

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy" trình bày các nội dung: Các yêu cầu cơ bản đối với máy và CTM, tải trọng và ứng suất, độ bền mỏi của chi tiết máy, các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của CTM, những vấn đề chung về tính toán và thiết kế CTM. Mời các bạn tham khảo.

   6 p tgu 26/09/2018 5 0

 • Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN (P4)

  Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN (P4)

  Bài giảng "Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN (P4)" giới thiệu một số ứng dụng của Diode bán dẫn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   72 p tgu 26/09/2018 4 0

 • Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: MOSFET (P2)

  Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: MOSFET (P2)

  Bài giảng "Dụng cụ bán dẫn - Chương 7: MOSFET (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch tương đương tín hiệu nhỏ, giới thiệu 1 số ứng dụng của MOSFET. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p tgu 26/09/2018 5 0

 • Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN

  Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 4: Chuyển tiếp PN

  Trong chương này, chúng ta khảo sát vật liệu bán dẫn đơn tinh thể chứa cả 2 miền loại N và P mà tạo thành chuyển tiếp p-n (p-n junction). Phần lớn các chuyển tiếp p-n hiện đại được làm bằng công nghệ planar. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p tgu 26/09/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số