• Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Quản trị rủi ro nhân lực. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm, tầm quan trọng của quản trị rủi ro nhân lực, phân loại nhân lực; nội dung quản trị rủi ro nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2: Nhận dạng rủi ro và phân tích rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản như: Khái niệm và tầm quan trọng của nhận dạng rủi ro, nội dung và phương pháp nhận dạng rủi ro,

   13 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược cung cấp cho người học các khái niệm về chiến lược và quản lý chiến lược, quy trình tư duy chiến lược, các cấp quản lý chiến lược, các giai đoạn và hoạt động trong quá trình quản lý chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p tgu 26/11/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến rủi ro và phân loại rủi ro; khái niệm và các nguyên tắc quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chất lượng, quản trị hoạt động trong kinh doanh.

   9 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3: Kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm và tầm quan trọng của kiểm soát rủi ro, nội dung kiểm soát rủi ro như né tránh rủi ro, ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro, các phương pháp tài trợ rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Quản trị rủi ro tài sản. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm và tầm quan trọng của quản trị rủi ro tài sản, nội dung quản trị rủi ro tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Dẫn nhập về quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về QTTC, tầm quan trọng của QTTC, vai trò của nhà QTTC, các hình thức tổ chức DN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập về phân tích tài chính, các báo cáo tài chính căn bản, phân tích các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p tgu 26/11/2018 2 0

 • Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn - Lê Hoàng Vũ

  Bài giảng Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn giúp người học nắm được khái niệm cơ bản, vai trò và tầm quan trọng của hình thức kinh doanh Mice trong khách sạn. Đồng thời, bài giảng còn giới thiệu quy trình kinh doanh và phục vụ thị trường Mice trong khách sạn, chiến lược giá bán thị trường và những tác nhân ảnh hưởng đến việc kinh doanh thị...

   260 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức về nhận diện rủi ro; đo lường, phân tích và đánh giá rủi ro (định tính và định lượng), các chiến lược quản lý rủi ro (xử lý rủi ro), kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p tgu 26/11/2018 3 0

 • Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng học phần Quản lý rủi ro đầu tư: Bài 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Lý luận cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro trong đầu tư cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm rủi ro và phân loại rủi ro đầu tư; rủi ro và phân loại rủi ro trong dự án đầu tư; khái niệm quản lý rủi ro trong đầu tư; quy trình quản lý rủi ro trong đầu tư; vai trò của quản lý rủi ro trong đầu tư.

   13 p tgu 26/11/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số