• Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệp vụ factoring, phân loại bao thanh toán, hệ thống hai factor,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p tgu 26/06/2020 7 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ vận tải (transport document), chứng từ bảo hiểm (insurance document), chứng từ hàng hóa (goods document). Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p tgu 26/06/2020 7 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ (Tiếp theo)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ (Tiếp theo)

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thức và nội dung của thư tín dụng, nội dung và quy trình thực hiện tín dụng chứng từ,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p tgu 26/06/2020 9 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thư tín dụng, cơ sở pháp lý của phương thức tín dụng chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p tgu 26/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Phương thức nhờ thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Phương thức nhờ thu

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Phương thức nhờ thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhờ thu, khái quát về phương thức nhờ thu, văn bản pháp lý về nhờ thu, quy tắc phí nhờ thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p tgu 26/06/2020 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng trước, phương thức mở tài khoản, ghi sổ; phương thức chuyển tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p tgu 26/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của các điều kiện thanh toán quốc tế, điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại quốc tế, điều kiện tiền tệ, điều kiện thời gian thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tgu 26/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hối phiếu thương mại, séc, thẻ quốc tế, phân loại séc, quy trình lưu thông séc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p tgu 26/06/2020 4 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ sở hình thành thanh toán quốc tế, vai trò của thanh toán quốc tế, mạng lưới ngân hàng đại lý và hệ thống tài khoản trong thanh toán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p tgu 26/06/2020 6 0

 • Bài giảng Tự động hóa thủy khí - Bùi Tuấn Anh

  Bài giảng Tự động hóa thủy khí - Bùi Tuấn Anh

  Bài giảng Tự động hóa thủy khí do Bùi Tuấn Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về các phần tử phần tử hệ thống tự động hóa thủy khí, tính toán xây dựng sơ đồ thủy lực cho các thiết bị tự động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p tgu 26/06/2020 7 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Phần 2: Vi tích phân

  Bài giảng Toán kinh tế - Phần 2: Vi tích phân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Vi tích phân, hàm số, giới hạn hàm số, đạo hàm và vi phân, hàm nhiều biến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   30 p tgu 26/06/2020 8 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Đạo hàm – Vi phân

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Đạo hàm – Vi phân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm và vi phân, đạo hàm của hàm số hợp, công thức Leibniz, chiều biến thiên của hàm số, điều kiện cần của cực trị,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   18 p tgu 26/06/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số