• Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về mô hình DOM (Document Object Model). Đây là một mô hình chuẩn cho phép ngôn ngữ lập trình có thể truy xuất và thay đổi động nội dung, cấu trúc, định dạng của 1 văn bản. Thông qua HTML DOM, ta có thể lấy, thay đổi, thêm hay xóa bất kỳ 1 element nào trong trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 18/06/2016 123 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Chương 2 - Mô hình quan hệ và đại số quan hệ. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Các khái niệm của mô hình quan hệ, chuyển đổi từ mô hình thực thể - sang mô hình quan hệ, đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p tgu 18/06/2016 212 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về ngôn ngữ truy vấn SQL. Nội dung chính trong chương này gồm: Các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngon ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p tgu 18/06/2016 156 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu, hệ thống tập tin, định nghĩa một cơ sở dữ liệu, các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các mức của một cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p tgu 18/06/2016 178 1

 • Bài giảng Các mô hình và phần mềm tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Bài giảng Các mô hình và phần mềm tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Bài giảng Các mô hình và phần mềm tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp (bài giảng điện tử trong khuôn khổ dự án CNTT) gồm có những nội dung chính sau: Ứng dụng một số mô hình tối ưu trong nông nghiệp, giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình, bài toán quy hoạch phi tuyến, giải bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu bằng...

   97 p tgu 18/06/2016 186 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Chương 4 trình bày về ràng buộc toàn vẹn. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của một ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p tgu 18/06/2016 156 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu‎: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thanh Trường

  Chương 5 cung cấp những kiến thức về lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. Nội dung chính trong chương này gồm: các vấn đề gặp phải khi tổ chức dữ liệu, phụ thuộc hàm, bao đóng của tập phụ thuộc hàm F và bao đóng của tập thuộc tính, phủ và phủ tối thiểu, khóa của lược đồ quan hệ, dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.

   28 p tgu 18/06/2016 143 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 3A - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 3A - Huỳnh Cao Thế Cường

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về cấu trúc dữ liệu động. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Con trỏ (Pointers), các phép tính về con trỏ, con trỏ và mảng, con trỏ dùng như mảng, con trỏ và cấu trúc, con trỏ vạn năng, con trỏ kép.

   22 p tgu 18/06/2016 145 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 3C - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 3C - Huỳnh Cao Thế Cường

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về danh sách liên kết (link list). Nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Các loại danh sách liên kết, danh sách liên kết, danh sách liên kết đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p tgu 18/06/2016 139 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 3B - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 3B - Huỳnh Cao Thế Cường

  Trong chương này người học có thể nắm bắt được những kiến thức sau: Khái niệm danh sách, các phép toán trên danh sách, các hình thức tổ chức danh sách, cài đặt danh sách bằng mảng (DS đặc). Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p tgu 18/06/2016 137 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Giới thiệu - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Giới thiệu - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1 gồm có 4 chương. Nội dung cụ thể của các chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu, chương 2 - Tìm kiếm và sắp xếp, chương 3 - Cấu trúc dữ liệu động, chương 4 - Cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p tgu 18/06/2016 153 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 2 - Huỳnh Cao Thế Cường

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1: Chương 2 - Huỳnh Cao Thế Cường

  Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về giải thuật tìm kiếm và sắp xếp. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nhu cầu tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu trong hệ thống thông tin, các giải thuật tìm kiếm nội, các giải thuật sắp xếp nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   178 p tgu 18/06/2016 172 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số