• Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1 - Trường Đại học Phan Thiết

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1 - Trường Đại học Phan Thiết

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những kiến thức cơ bản về lập trình mạng; lập trình socket hướng kết nối; lập trình socket phi kết nối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p tgu 21/06/2023 19 0

 • Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2 - Trường Đại học Phan Thiết

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2 - Trường Đại học Phan Thiết

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sử dụng các lớp helper của C# socket; đa nhiệm tiểu trình; đồng bộ hóa; lập trình socket bất đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p tgu 21/06/2023 14 0

 • Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 1 - Trường Đại học Phan Thiết

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 1 - Trường Đại học Phan Thiết

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; cơ sở toán học; các hệ mã khóa bí mật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p tgu 21/06/2023 13 0

 • Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 2 - Trường Đại học Phan Thiết

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 2 - Trường Đại học Phan Thiết

  Giáo trình Bảo mật thông tin: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hệ mã mật khóa công khai; chữ ký điện tử và hàm băm; quản lý khóa; giao thức mật mã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p tgu 21/06/2023 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Trường ĐH Tây Nguyên

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Trường ĐH Tây Nguyên

  Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong Tin học như: cấu trúc, các bộ phận của máy vi tính; soạn thảo văn bản với máy vi tính trên Microsoft Word; tính toán, xử lý số liệu sử dụng Microsoft Excel; thiết kế, trình bày và trình diễn bài thuyết trình với Microsoft PowerPoint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   78 p tgu 21/06/2023 15 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Trường ĐH Tây Nguyên

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Trường ĐH Tây Nguyên

  Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức nền tảng; Soạn thảo văn bản với Microsoft Word; Xử lý và phân tích bảng tính với Microsoft Excel; Xây dựng bài thuyết trình với Microsoft PowerPoint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   85 p tgu 21/06/2023 14 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát về cơ sở dữ liệu; Các mô hình dữ liệu; Ngôn ngữ SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p tgu 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Sơn

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Những vấn đề liên quan đến thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   158 p tgu 21/05/2023 10 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" sẽ cung cấp một cách tiếp cận tổng thể về phương pháp lập trình hướng đối tượng đồng thời cũng cung cấp các kỹ thuật cơ bản về phát triển các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình C++, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng thông dụng nhất hiện nay. Sách được chia...

   112 p tgu 21/05/2023 7 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Toán tử tải bội, kế thừa, khuôn hình, các dòng xuất nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p tgu 21/05/2023 8 0

 • Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao được soạn thảo nhằm mục đích cung cấp cho học viên cao học ngành công nghệ thông tin những kiến thức nâng cao về công nghệ phần mềm, bổ sung những kiến thức chuyên sâu hơn trong các giáo trình cơ sờ mức đại học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   151 p tgu 21/05/2023 14 0

 • Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Công nghệ phần mềm nâng cao trình bày các nội dung: Đặc tả kiến trúc một số hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại; bảo đảm chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, nâng cấp phần mềm, công nghệ phần mềm hướng dịch vụ.

   202 p tgu 21/05/2023 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu