Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 4 - Vũ Quốc Thông (2016)

Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 5: Kỹ thuật lập các sổ chi tiết và sổ cái kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về lập các sổ chi tiết, lập các sổ cái kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.