• Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết

  "Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết" gồm 4 chương với các nội dung bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp tính giá hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.

   104 p tgu 31/07/2021 24 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 – ThS. Vũ Quang Kết

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 – ThS. Vũ Quang Kết

  "Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 – ThS. Vũ Quang Kết" tiếp nối phần 1 với các kiến thức về phương pháp tổng hợp cân đối; sổ kế toán và các hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán.

   79 p tgu 31/07/2021 26 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Giáo trình Nguyên lý kế toán được thực hiện biên soạn trên nội dung mới nhất những quy định, chuẩn mực, quy tắc điều chỉnh trong lĩnh vực kế toán và dựa trên những kinh nghiệm thực tế giảng dạy của nhóm tác giả. Với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề kế toán, bài giảng đã hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán sau...

   165 p tgu 31/07/2021 10 0

 • Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn "Bài tập Kế toán doanh nghiệp" được biên soạn nhằm giúp người học hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào thực tế qua các bài tập và tình huống thường gặp. Nó cũng giúp cho độc giả không chỉ hiểu biết về lý thuyết kế toán mà phải biết vận dụng kiến thức đó để xử lý những tình huống chuyên môn. Mời các bạn...

   66 p tgu 31/03/2021 45 0

 • Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Cuốn "Bài tập Kế toán doanh nghiệp" được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu thành những kỹ năng nghiệp vụ kế toán, nhằm củng cố kiến thức cho những ai đang theo học chuyên ngành kế toán thương mại, kế toán dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các...

   78 p tgu 31/03/2021 54 0

 • Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Cuốn sách Bài tập & bài giải kế toán chi phí được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí. Nội dung tài liệu bao gồm các bài tập được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu.

   193 p tgu 31/03/2021 60 0

 • Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Ebook Bài tập & bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Trong cuốn Bài tập & bài giải kế toán chi phí, tác giả còn biên soạn các câu hỏi lý thuyết mang tính tổng hợp để đọc giả, sinh viên có thể tìm hiểu, ôn tập và nắm vững các nội dung cơ bản, chủ yếu của môn kế toán chi phí gắn liền với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2...

   173 p tgu 31/03/2021 45 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 1

  "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2" được biên soạn với các nội dung kế toán thành phẩm, tiêu thụ- xác định kết quả kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền; kế toán khoản phải thu, phải trả.

   99 p tgu 31/12/2020 76 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2

  "Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các nội dung đó là kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản đầu tư; báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p tgu 31/12/2020 64 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN, cơ chế quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán.

   37 p tgu 30/11/2020 54 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán tiền và vật tư

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán tiền và vật tư

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán tiền và vật tư trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền, kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển, kế toán vật tư, kế toán nguyên liệu vật liệu, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán sản phẩm.

   29 p tgu 30/11/2020 51 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản cố định, kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ, kế toán xây dựng cơ bản.

   41 p tgu 30/11/2020 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số