Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Chương 4 Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về mô hình số nhân cơ bản (tiếp), xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn, xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch, xác định sản lượng trong mô hình có sự tham gia của chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.