Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 4: Kế hoạch thực đơn

"Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 4: Kế hoạch thực đơn" trình bày một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch thực đơn như: Khái quát về thực đơn và kế hoạch thực đơn, nguyên tắc xây dựng thực đơn, xây dựng và cải tiến thực đơn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.