Cộng đồng kinh tế Asean - Sổ tay hỏi và đáp: Phần 1

Tài liệu Cộng đồng kinh tế Asean - Sổ tay hỏi và đáp của nhóm tác giả Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề chung về AEC, sự tham gia của Việt Nam cũng như những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập này. Mời các bạn cùng tham khảo.