Ebook 21 cách tuyệt vời để bán được nhiều hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn trong những thị trường khó khăn - Trở thành người bán hàng xuất sắc: Phần 1

Được viết bởi một trong những người diễn giả xuất sắc nhất thế giới, Trở thành người bán hàng xuất sắc giới thiệu 21 nguyên tắc quan trọng nhất để bán hàng thành công do chính Brian Tracy khám phá và đúc kết sau hơn 30 năm nghiên cứu và đào tạo tư duy thành công. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.