Ebook 5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thành công Phần 2 - Lí Tuấn Kiết

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách đề cập đến một số quan điểm của tác giả nhấn mạnh khâu chăm sóc khách hàng như: chăm sóc tốt cho khách hàng còn quan trọng hơn tặng vật chất; trước khi trở thành người bán hàng thành công hãy học cách biết lắng nghe.
Mời các bạn cùng tham khảo.