Ebook Bê bối toàn cầu - Hồ sơ Panama: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Một năm dài điều tra, các ngân hàng bị sờ gáy, ngăn chặn trốn thuế kiểu Mỹ, Hong Kong – đất của tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.