Ebook Bệnh lở mồm long móng và các biện pháp phòng, chống: Phần 1

Dịch lở mồm long móng xảy ra tại một số tỉnh, thành phố làm nhiều gia súc mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Phần 1 cuốn sách “Bệnh lở mồm long móng và các biện pháp phòng, chống” sẽ giúp bạn độ tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Mời các bạn cùng tham khảo.