Ebook Các biến đổi hóa sinh trong quá trình chế biến và bảo quản chè: Phần 1

Ebook Các biến đổi hóa sinh trong quá trình chế biến và bảo quản chè gồm có 14 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 gồm có những nội dung: Nguồn gốc phân loại và phân bố của cây chè; nước, chất kho, chất hòa tan (chất chiết); hợp chất tanin - catechin; chất protein, axit amin, amid và alcaloid; chất khoáng, axit hữu cơ, vitamin và enzyme trong búp chè,... Mời các bạn cùng tham khảo.