Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ X, có chỉnh sửa, bổ sung): Phần 1

Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập về những vấn đề cơ bản của kinh tế học; cung, cầu và giá thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí; thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.