Ebook Câu tiếng Việt và nội dung dạy - học câu ở trường phổ thông: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Câu tiếng Việt và nội dung dạy - học câu ở trường phổ thông" cung cấp cho người đọc các kiến thức 3 chương đầu bao gồm: Khái quát về câu, các thành phần ngữ pháp của câu tiếng Việt, phân loại câu tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.