• Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ nhặt (Kim Lân)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ nhặt (Kim Lân)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ nhặt (Kim Lân) tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Kim Lân; phân tích nội dung và các nhân vật trong tác phẩm; nhận xét giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ cho công tác giảng dạy, xây dựng tiết học hiệu quả.

   28 p tgu 31/10/2020 17 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Tô Hoài; phân tích nội dung và các nhân vật trong tác phẩm; nhận xét giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm, Vợ chồng A Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p tgu 31/10/2020 13 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Thuốc (Lỗ Tấn)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Thuốc (Lỗ Tấn)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Thuốc (Lỗ Tấn) tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Lỗ Tấn, phân tích nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung bài học.

   17 p tgu 31/10/2020 15 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12/2003 (Cô-phi An-nan)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12/2003 (Cô-phi An-nan)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12/2003 (Cô-phi An-nan) tìm hiểu đôi nét về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nội dung và nét nghệ thuật độc đáo của tác phẩm.

   19 p tgu 31/10/2020 16 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Tây Tiến (Quang Dũng)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Tây Tiến (Quang Dũng)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Tây Tiến (Quang Dũng) tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, bố cục, nội dung, giá trị nghệ thuật của bài thơ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài học, phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy.

   26 p tgu 31/10/2020 16 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Số phận con người (M.A.Sô-lô-khốp)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Số phận con người (M.A.Sô-lô-khốp)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Số phận con người (M.A.Sô-lô-khốp) tìm hiểu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Sô-lô-khốp; phân tích nhân vật Sô-lô-khốp và chủ đề của tác phẩm. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ giáo viên xây dựng tiết học hiệu quả, sinh động hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p tgu 31/10/2020 17 0

 • Bài giảng 12: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

  Bài giảng 12: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

  Bài giảng 12: Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm; đọc hiểu văn bản bao gồm thể loại, bố cục, phân tích nội dung tác phẩm; giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích giúp giáo viên trong quá trình xây dựng tiết học hiệu quả hơn.

   27 p tgu 31/10/2020 14 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Ông già và biển cả (Ernest Hemingway)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Ông già và biển cả (Ernest Hemingway)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Ông già và biển cả (Ernest Hemingway) tìm hiểu về tác giả Ernest Hemingway, một số tác phẩm tiêu biểu của ông; phân tích tác phẩm ông già và biển cả và các hình tượng, nghệ thuật của đoạn trích.

   39 p tgu 31/10/2020 17 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Thi; hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, tóm tắt truyện, nghệ thuật trong tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   26 p tgu 31/10/2020 16 0

 • "Bài giảng Ngữ văn 12 – Tiết 57: Nhân vật giao tiếp" tìm hiểu về hoạt động giao tiếp; phân tích các ngữ liệu, nhận xét về nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp.

  "Bài giảng Ngữ văn 12 – Tiết 57: Nhân vật giao tiếp" tìm hiểu về hoạt động giao tiếp; phân tích các ngữ liệu, nhận xét về nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp.

  "Bài giảng Ngữ văn 12 – Tiết 57: Nhân vật giao tiếp" tìm hiểu về hoạt động giao tiếp; phân tích các ngữ liệu, nhận xét về nhân vật giao tiếp trong hoạt động giao tiếp.

   12 p tgu 31/10/2020 20 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc (Phạm Văn Đồng)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc (Phạm Văn Đồng)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc (Phạm Văn Đồng) tìm hiểu về Nguyễn Đình Chiểu, hoàn cảnh, bố cục của văn bản; cách nhìn mới của Phạm Văn Đồng về Nguyễn Đình Chiểu, những luận điểm bổ sung để chứng minh cho cách nhìn của Phạm Văn Đồng, nghệ thuật lập luận của Phạm Văn Đồng.

   16 p tgu 31/10/2020 11 0

 • Bài giảng Ngữ văn 12: Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)

  Bài giảng Ngữ văn 12: Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân) tìm hiểu về tùy bút Sông Đà bao gồm hoàn cảnh sáng tác, thể loại tùy bút, đọc hiểu văn bản, phân tích hình tượng Sông Đà, hình tượng ông lái đò, nghệ thuật tùy bút Nguyễn Tuân.

   31 p tgu 31/10/2020 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số