Ebook Cơ học cơ sở (Tập 2: Động học và động lực học): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Cơ học cơ sở (Tập 2: Động học và động lực học)" gồm các nội dung sau: Động học về động học điểm, chuyển động cơ học của vật rắn, chuyển động phức hợp của điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn; động lực học về các khái niệm cơ bản và các tiên đề động lực học, hai bài toán cơ bản của động lực học phương trình vi phân chuyển động, các định lý tổng quát động lực học, nguyên lý Đalămbe.