Ebook Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Châu Âu thế kỷ XX 1900 – 1959 (Sách tham khảo): Phần 1

Cuốn "Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Châu Âu thế kỷ XX 1900 – 1959 (Sách tham khảo)" của tác giả R. M. Albérès được đánh giá là một khảo cứu thú vị về văn học. Cuốn sách đề cập tới lịch sử về tính nhạy cảm của văn học châu Âu thế kỷ XX được thể hiện qua những cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học chung của các nước Anh, Pháp, Đức, ý, Tây Ban Nha. Nội dung sách được chia thành 4 giai đoạn. Trong phần 1 của ebook này sẽ trình những khía cạnh tư tưởng văn học như: Cuộc tranh luận chống trí thức (1900 – 1914), nóng sốt và khắc khoải (1914 – 1932). Mời các bạn cùng tham khảo.