Ebook Dầu mỏ - Tiền bạc và quyền lực: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Phần 1 ebook gồm các chương: Sự khởi đầu: Nỗi ám ảnh về dầu, “Kế hoạch của chúng ta”: John D. Rockefeller và sự cấu kết trong ngành công nghiệp dầu lửa Mỹ, thương mại cạnh tranh, thế kỷ mới, sát thủ giết rồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.