Ebook Đông Nam Á: Các di tích lịch sử, danh thắng và công trình kiến trúc tiêu biểu - Phần 2

Phần 2 của cuốn "Đông Nam Á: Các di tích lịch sử, danh thắng và công trình kiến trúc tiêu biểu" sẽ giới thiệu về những thắng cảnh di tích đặc sắc của các nước như Mianma, Philippin, Thái Lan, Xingapo. Mời các bạn cùng tham khảo.