Ebook Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 1

Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam là một công trình khoa học mang tầm cỡ quốc gia và mang chứa nhiều tâm huyết của giáo sư Ts. Phạm Hoàng Hộ. Theo giáo sư Ts. Phạm Hoàng Hộ, Việt Nam là đất nước, có một thực vật chúng phong phú hàng đầu thế giới với khoảng 12.000 loài khác nhau. Trong tập tài liệu này chúng ta có thể tìm thấy hàng ngàn giống loài tiêu biểu nhất. Mỗi giống loại được trình bày theo những tiêu chí khoa học với độ chính xác cao. Phần 1 của tài liệu sẽ giới thiệu đến các bạn những loài cây cỏ quý như: Myoporum biontoides, Aeginetia indica L., Aginetia pedunculata, Christisonia hookeri, họ ôrô,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung.