Ebook Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng: Phần 2

Nghề trồng cây ăn quả ôn đới mới thật sự có ở Việt Nam từ thập kỷ 80 của thế kỷ XX một cách tự phát, sau khi mận Tam hoa được đưa vào trồng thành công ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Sự phát triển này đã hình thành các vùng trồng mận Tam hoa hàng hỏa ở Lào Cai và Sơn La. Mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại và thu hoạch một số loại quả có hạt cứng qua phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.