Ebook Kinh tế học đại cương: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học đại cương" giới thiệu tới người đọc các nội dung của phần 1 và phần 2 cuốn sách bao gồm các nội dung: Nhập môn Kinh tế học (Kinh tế học và nền kinh tế; cung, cầu và thị trường sản phẩm), kinh tế học vi mô (lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, các chi phí và sản lượng, cạnh tranh và độc quyền). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.