Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các phần: Thị trường vận hành như thế nào?, những cạm bẫy khoa học, những cạm bẫy tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.