Ebook Kỹ thuật nuôi cá lồng

Kỹ thuật nuôi cá lồng là tài liệu hướng dẫn nông dân nuôi cá ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc quan tâm đến nuôi cá lồng có thêm những kiến thức hay và bổ ích, giúp nâng cao năng suất trong nuôi cá lồng.