Ebook Kỹ thuật sản xuất muối theo phương pháp phơi cát: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật sản xuất muối theo phương pháp phơi cát" có nội dung trình bày các công đoạn chính trong quá trình sản xuất muối biển (cấp nước biển, sản xuất cát mặn và nước chạt, kết tinh muối), bảo quản muối, tổ chức sản xuất.