Ebook Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính: Phần 1

Cuốn Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính bao quát trọn vẹn tất cả các kỹ thuật mới về đô thị và lập đồ thị cũng như nhiều phát triển mới trong lĩnh vực luôn thay đổi. Mỗi chương đều được cập nhật những kiến thức mới. Ngoài ra cuốn sách còn nhấn mạnh đến thị trường chứng khoán, hàng trăm minh họa mới nhất. Nội dung sách được biên soạn thành 19 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 9 chương với những nội dung chính sau: Triết lý của phân tích kỹ thuật, lý thuyết Dow, lập đồ thị, những khái niệm cơ bản về xu hướng, các mô hình đảo chiều cơ bản, mô hình tiếp diễn, khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng chưa tất toán, đồ thị dài hạn, đường trung bình di động.