Ebook phương pháp dạy học văn: Phần 1

Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khoa học về phương pháp dạy học văn, bộ môn văn ở nhà trường phổ thông, giáo viên và học sinh trong cơ chế dạy học văn trong nhà trường, phương pháp dạy học văn ở trường phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.