Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn (dùng cho cao học đại học kỹ thuật): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phương pháp phần tử hữu hạn (dùng cho cao học đại học kỹ thuật)" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4 bao gồm: Bổ túc về cơ học vật rắn và các phương pháp tính trong cơ học, cơ sở và các bước phân tích chung của phương pháp phần tử hữu hạn, tính toán hệ thanh, bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.