Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn (dùng cho cao học đại học kỹ thuật): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phương pháp phần tử hữu hạn (dùng cho cao học đại học kỹ thuật)", phần 2 trình bày các nội dung từ chương 5 bao gồm: Phần tử bậc cao và phần tử đẳng tham số, tấm chịu uốn, phần tử ba chiều, bài toán động lực học kết cấu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.