Ebook Thực phẩm bẩn: Tác hại và những cách phát hiện, phòng tránh

Trong ebook này, các bạn có thể tiếp cận với nhiều thông tin về thực phẩm không an toàn, những cách thức xử lý đối với thực phẩm không an toàn để bảo vệ sức khỏe cùa mình một cách hữu hiệu; đồng thời cũng hiểu rõ thêm những về nỗ lực và khó khăn khi ngăn chặn, triệt tiêu thực phẩm không an toàn của các cơ quan chức năng trong việc bào vệ an toàn sức khỏe của mọi người dân.