Ebook Toán 9: Tập 2 (Phần 1) - Phan Đức Chính (tổng chủ biên)

Ebook Toán 9: Tập 2 được chia làm hai phần, trong phần 1 sau đây trình bày những kiến thức về đại số với những nội dung cơ bản như hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, phương trình bậc hai một ẩn. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết. Tài liệu hữu ích với những bạn yêu thích môn Toán.