Ebook Trước 10 tuổi - Thời kỳ vàng quyết định thành công của trẻ: Phần 1 - Châu Đạo Nam

Cuốn sách Trước 10 tuổi - Thời kỳ vàng quyết định thành công của trẻ giới thiệu bảy phẩm chất thành công: Suy nghĩ tích cực, bồi dưỡng sáng tạo, suy nghĩ độc lập, AQ (chỉ số vượt khó - Adversity Quoten), quan hệ xã hội, khả năng giao tiếp, khả năng quản lý tiền bạc; từ đó cung cấp cho bố mẹ những kiến thức cần thiết để giáo dục con cái tiến tới thành công. Phần 1 của cuốn sách gồm có 6 chương trình bày những nội dung sau: Bồi dưỡng một đứa trẻ thành công, bí mật phương trình thành công của trẻ, tìm ra phong cách giáo dục tốt nhất, bồi dưỡng tinh thần tích cực vươn lên, tưởng tượng là mẹ sáng tạo và nhìn thấy hy vọng từ trong nghịch cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.