Ebook Trước 10 tuổi - Thời kỳ vàng quyết định thành công của trẻ: Phần 2 - Châu Đạo Nam

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giúp người đọc khám phá 4 chìa khóa còn lại trong phương trình thành công của trẻ: Suy nghĩ độc lập, quan hệ xã hội, kỹ năng giao tiếp và khả năng quản lý tiền bạc. Để nắm được những bí quyết trong quá trình giáo dục trẻ trước 10 tuổi, mời các bạn cùng tham khảo.