Ebook Văn 6 cảm hứng nghệ thuật (Vì sao người ta làm ra tác phẩm nghệ thuật): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook với các bài học tác phẩm hội họa, người đặt nền móng đầu tiên cho nền mỹ thuật đương đại Việt Nam; tác phẩm âm nhạc, những câu hát giã bạn; tác phẩm kịch, vì sao người ta chơi kịch – kịch như là một môn học vỡ lòng, về cảm hứng nghệ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook "Văn 6 cảm hứng nghệ thuật (Vì sao người ta làm ra tác phẩm nghệ thuật)" để nắm chi tiết nội dung các bài học.