Ebook Vũ trụ và hoa sen: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Vũ trụ và hoa sen"-NXB Tri thức. Phần 2 trình bày về khoa học ở mọi trạng thái của nó, phần 3 có nội dung về lượng tử và hoa sen. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.