Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xây dựng hoàn thiện pháp luật về văn hóa, khoa học công nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.