Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hệ thống cỡ số trang phục" trình bày các nội dung: Trình tự xây dựng hệ thống cỡ số theo nhân trắc học, ứng dụng hệ thống cỡ số trong may công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.