Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép (Tập 2): Phần 2

Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép (Tập 2): Phần 2 gồm có những nội dung cơ bản như sau: Móng bê tông cốt thép, nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép, kết cấu mái. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.