Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu: Phần I - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu: Phần I giới thiệu chung về cây hồ tiêu, chuẩn bị trước khi trồng, trồng trụ tiêu, nhân giống cây hồ tiêu. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)