Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực: Phần I - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Phòng trừ bệnh cho cây lương thực: Phần I trình bày đại cương về sâu bệnh hại, cách phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa và một số loại bệnh phổ biến trên cây lúa. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Trồng trọt, Nông nghiệp.