Việc giao đất, cho thuê đất - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 1

Tài liệu Việc giao đất, cho thuê đất - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật sẽ giúp bạn đọc tránh được những vấn đề rắc rối nảy sinh, giúp công việc đất đai được tiến hành một cách suôn sẻ, thuận lợi. Tài liệu gồm hai phần: Phần I nêu lên những câu hỏi - đáp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Quyền của tổ chức sử dụng đất; Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất; Giải quyết tranh chấp về đất đai... Mời các bạn cùng tham khảo.