Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Tổng quan du lịch (6 chương)

  Bài giảng Tổng quan du lịch (6 chương)

  Bài giảng Tổng quan du lịch có nội dung gồm 6 chương sẽ cung cấp đến bạn những kiến thức về: lịch sử hình thành và phát triển du lịch; các ngành kinh doanh trong du lịch; cung - cầu trong du lịch; cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch; tác động của du lịch; hoạch định phát triển du lịch bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   251 p tgu 29/08/2022 25 0

 • Bài giảng Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - TS Trần Thị Mai

  Bài giảng Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - TS Trần Thị Mai

  Bài giảng Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tập trung trình bày 6 nội dung: một số vấn đề cơ bản về du lịch, quá trình phát triển của du lịch Việt Nam và du lịch Thừa Thiên Huế, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, đặc trưng du lịch sinh thái, nguyên tắc cơ bản của du lịch cộng đồng, định hướng phát triển du lịch sinh thái và du lịch...

   86 p tgu 29/08/2022 21 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng: Giới thiệu môn học giúp các có thể trình bày được những kiến thức cơ bản, cơ cấu tổ chức của nhà hàng; Áp dụng được kiến thức cơ bản về quy trình làm việc chung tại nhà hàng; Xác định và thực hiện được nhiệm vụ, công việc cụ thể của một nhân viên làm việc trong nhà hàng.

   38 p tgu 29/08/2022 23 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống với mục tiêu nhằm hiểu rõ nguồn gốc lịch sử món ăn; Phân loại được các loại hình kinh doanh ẩm thực; Thực hiện được vai trò, thái độ đúng mực và tư cách của một người nhân viên phục vụ trong ngành; Định hướng, hình dung được sự phát triển ngành.

   94 p tgu 29/08/2022 21 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc; Giải thích và nêu ra các thuật ngữ nguyên ngành về các nguồn lợi đạt được thông qua thực hành vệ sinh cá nhân tốt; Hiểu rõ trách nhiệm cá nhân của bạn trong việc đảm bảo...

   35 p tgu 29/08/2022 21 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 3: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 3: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng với mục tiêu giúp các bạn định nghĩa được thuật ngữ Thực đơn; Liệt kê được các đặc tính của mỗi loại thực đơn Xác định được chức năng của thực đơn đối với khách hàng và nhân viên nhà bếp; Thiết lập được các thực đơn thích hợp cho các sự kiện đặc biệt...

   95 p tgu 29/08/2022 23 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của việc trang trí, ánh sáng, bầu không khí và môi trường trong nhà hàng; Nhận biết và chỉ rõ một số trang thiết bị phục vụ chuyên dụng được sử dụng trong nhà hàng.

   64 p tgu 29/08/2022 19 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.2: Vệ sinh và bảo quản sắp đặt và chuẩn bị phục vụ

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.2: Vệ sinh và bảo quản sắp đặt và chuẩn bị phục vụ

  Mục tiêu của bài Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.2: Vệ sinh và bảo quản sắp đặt và chuẩn bị phục vụ là lau rửa, sử dụng và cất giữ tất cả các đồ sành sứ, ly tách và dao nĩa một cách an toàn, ngăn nắp, vệ sinh, hiệu quả; Sử dụng và bảo quản các trang thiết bị và nguyên liệu liên quan; Sắp đặt và chuẩn bị nhà hàng theo tiêu...

   65 p tgu 29/08/2022 22 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.1: Các loại hình và kiểu cách phục vụ tiếp nhận yêu cầu của khách

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.1: Các loại hình và kiểu cách phục vụ tiếp nhận yêu cầu của khách

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.1: Các loại hình và kiểu cách phục vụ tiếp nhận yêu cầu của khách với mục tiêu giúp các bạn nhận biết được yêu cầu về các loại hình và kiểu cách phục vụ khác nhau; Giải thích các loại hình và kiểu cách phục vụ khác nhau trong nhà hàng hiện đại; Giải thích được quy trình giới thiệu thực đơn; Hiểu...

   39 p tgu 29/08/2022 19 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.2: Chuyển phiếu yêu cầu xuống nhà bếp và bar, sử dụng khay

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.2: Chuyển phiếu yêu cầu xuống nhà bếp và bar, sử dụng khay

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.2: Chuyển phiếu yêu cầu xuống nhà bếp và bar, sử dụng khay với mục tiêu giúp các bạn giải thích được các quy trình chuyển phiếu yêu cầu cho nhà bếp và quầy Bar; Chuyển phiếu yêu cầu cho nhà Bếp và quầy Bar theo quy trình thích hợp để đảm bảo về thời gian phục vụ; Xác định được các loại khay khác nhau...

   39 p tgu 29/08/2022 23 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.3: Bưng bê và thu dọn, phục vụ đồ ăn có sử dụng dĩa, dao nĩa và phục vụ kiểu gia đình

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.3: Bưng bê và thu dọn, phục vụ đồ ăn có sử dụng dĩa, dao nĩa và phục vụ kiểu gia đình

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.3: Bưng bê và thu dọn, phục vụ đồ ăn có sử dụng dĩa, dao nĩa và phục vụ kiểu gia đình với mục tiêu giúp các bạn chỉ rõ mục đính của việc sừ dụng khăn phục vụ; Bưng bê đĩa bao gồm các đĩa thức ăn nóng và đĩa thức ăn lạnh; Bưng bê và dọn sạch các bát đĩa, ly tách, dao, thìa, nĩa và ly tách; Hiểu rõ...

   45 p tgu 29/08/2022 23 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 6.1: Phục vụ đồ uống không cồn

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 6.1: Phục vụ đồ uống không cồn

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 6.1: Phục vụ đồ uống không cồn với mục tiêu giúp các bạn hiểu được khách uống trà đạt tiêu chuẩn yêu cầu; Hiểu được khách uống café đạt tiêu chuẩn yêu cầu; Hiểu được khách nước uống đạt tiêu chuẩn yêu cầu; Hiểu được nước hoa quả ép đạt tiêu chuẩn yêu cầu; Hiểu được rượu vang không cồn...

   43 p tgu 29/08/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số