• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 9: Thừa kế

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương 9: Thừa kế

  Chương này trình bày những nội dung: Lớp dẫn xuất đơn giản; ký hiệu thứ bậc lớp; hàm xây dựng và hàm hủy; lớp cơ sở riêng, chung, và được bảo vệ; hàm ảo; đa thừa kế; sự mơ hồ; chuyển kiểu; lớp cơ sở ảo; các toán tử được tái định nghĩa.

   20 p tgu 30/03/2021 46 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương Phụ lục A: Turbo C++

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++ (Object-Oriented Programming) - Chương Phụ lục A: Turbo C++

  Phần phụ lục này sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt, khởi động và sử dụng Turbo C++ IDE để soạn thảo, biên dịch, bắt lỗi, và thực thi các chương trình C++ của bạn.

   11 p tgu 30/03/2021 46 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming) - Phần 1

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming) - Phần 1

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming) - Phần 1 gồm có 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Cấu trúc chung của chương trình C++; các kiểu dữ liệu cơ bản trong C++; khai báo, biểu thức, khối lệnh; vào/ra dữ liệu với C++; các lệnh điều khiển chương trình; mảng và xâu ký tự; kiểu cấu trúc và kiểu liệt kê;...

   62 p tgu 30/03/2021 86 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming) - Phần 2

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming) - Phần 2

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về lập trình hướng đối tượng, lớp và đối tượng của lớp, chồng hàm (function overloading), hàm tạo và hàm hủy, chồng toán tử (operator overloading), sự kế thừa, sự kết nối động - hàm ảo.

   54 p tgu 30/03/2021 88 0

 • Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu keyword research, cách chọn lọc và tối ưu bộ từ khóa, kỹ thuật ghép từ khóa, hướng dẫn sử dụng công cụ check thứ hạng từ khóa,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   16 p tgu 31/12/2020 69 0

 • Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về SEO Website, giải thích các thuật ngữ SEO, hướng dẫn tạo và tối ưu website miễn phí với Blogspot, cài đặt addon, cách thức Search Engine hoạt động,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   10 p tgu 31/12/2020 66 0

 • Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu SEO Onpage, các công việc của Seo Onpage, các tiêu chí về tên miền, cách thức tối ưu hóa hình ảnh, kỹ thuật viết tiêu đề, mô tả cho website,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   11 p tgu 31/12/2020 63 0

 • Bài giảng SEO - Bài 4: Khai báo Website + Ping Website

  Bài giảng SEO - Bài 4: Khai báo Website + Ping Website

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo Website, cài đặt Webmaster tool, khai báo website lên với công cụ tìm kiếm Bing,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p tgu 31/12/2020 63 0

 • Bài giảng SEO - Bài 5: SEO copywriting

  Bài giảng SEO - Bài 5: SEO copywriting

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu SEO copywriting, cách phòng tránh Google Panda, tìm hiểu về Google panda, mật độ từ khóa, các yếu tố cơ bản của title,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   12 p tgu 31/12/2020 59 0

 • Bài giảng SEO - Bài 6: Social bookmark + forum seeding

  Bài giảng SEO - Bài 6: Social bookmark + forum seeding

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Social bookmark và forum seeding, Tìm hiểu 2 thuộc tính Nofollow và Dofollow, kỹ thuật Forum Seeding,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   13 p tgu 31/12/2020 58 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học do PGS.TS. Đặng Thành Tín biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   58 p tgu 30/11/2020 69 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 1 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 1 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn tại các kiến thức cơ bản về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ đếm, các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, các thành phần cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 30/11/2020 71 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số