• Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 1)

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 1)

  Mời thầy cô và các em cùng tham khảo "Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web" để hệ thống kiến thức về: Lịch sử hình thành Internet; Các dịch vụ trên Internet; Tìm hiểu về mạng máy tính; Cách sử dụng trình duyệt web;... Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em sinh viên học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   44 p tgu 27/03/2023 3 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)" là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh, trình bày về: Tìm hiểu dịch vụ Email; Giới thiệu dịch vụ tìm kiếm; Điện toán đám mây; Lưu trữ trực tuyến,... Hi vọng với bài giảng này, thầy cô và các em sinh viên sẽ học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   46 p tgu 27/03/2023 2 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung về: Ngôn ngữ lập trình; Đơn vị đo thông tin; Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình; Hướng dẫn cài đặt IDE học lập trình,... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   38 p tgu 27/03/2023 3 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai" có nội dung trình bày về những điểm đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, vạch ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai đối với những người đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin hiện nay. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   46 p tgu 27/03/2023 4 0

 • Bài giảng Giáo trình bảng tính excel: Chương 1 - Bạch Xuân Hiến

  Bài giảng Giáo trình bảng tính excel: Chương 1 - Bạch Xuân Hiến

  Bài giảng "Giáo trình bảng tính excel" được thực hiện với nội dung gồm 20 bài học về bảng tính excel cơ bản, trang bị cho người học những kỹ năng, kiến thức khi thực hành với excel. Cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây nhé.

   78 p tgu 27/03/2023 2 0

 • Bài giảng Giáo trình bảng tính excel: Chương 2 - Bạch Xuân Hiến

  Bài giảng Giáo trình bảng tính excel: Chương 2 - Bạch Xuân Hiến

  Bài giảng "Giáo trình bảng tính excel" được biên soạn bởi tác giả Bạch Xuân Hiến được thực hiện với nội dung gồm 10 bài học về bảng tính excel, trang bị cho người học những kỹ năng, kiến thức khi thực hành với excel. Cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng tại đây nhé.

   31 p tgu 27/03/2023 2 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Vũ Bá Anh

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Vũ Bá Anh

  Bài giảng Tin học ứng dụng là một môn học không mang tính chuyên sâu về CNTT với mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức căn bản để thực hiện các ứng dụng trong hoạt động thực tiễn ở mỗi đơn vị trong quá trình xử lí thông tin nghiệp vụ.

   252 p tgu 27/03/2023 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được khái niệm, vai trò, kiến trúc của cơ sở dữ liệu; Vai trò, chức năng, cách thức sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server); Các mô hình dữ liệu; Đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 30/11/2022 14 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu; Quá trình phát triển của cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p tgu 30/11/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mô hình dữ liệu; Quá trình thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể kết hợp; Mô hình dữ liệu quan hệ; Các khái niệm về khóa; Chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p tgu 30/11/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu đại số quan hệ; Phép toán tập hợp; Phép chọn; Phép chiếu; Phép tích Cartesian (Cartesian Product); Phép kết; Phép chia; Các phép toán khác; Các thao tác cập nhật trên quan hệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p tgu 30/11/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa dữ liệu; Truy vấn dữ liệu; Cập nhật dữ liệu; Khung nhìn (view); Chỉ mục (index);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p tgu 30/11/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số