Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường

Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường được biên soạn nhằm giúp học viên hiểu biết rõ về các cơ sở toán học, cơ sở thuật toán và lý thuyết khoa học máy tính để có thể thiết kế một hệ thống hay mô hình tính toán trên máy tính; có khả năng phân tích vấn đề và xác định các thành phần cần thiết để có thể giải quyết vấn đề đó trên máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!