Điều khiển ổn định điện áp cho mạch tăng áp DC-DC có kể đến tổn thất và trôi tham số dựa trên quan sát trạng thái

Các đại lượng này không thể đo đạc được một cách trực tiếp, bài báo này đưa ra một phương pháp xác định các bất định sử dụng quan sát trạng thái, bộ điều khiển ổn định điện áp đầu ra được thiết kế dùng ước lượng bất định dựa trên nguyên lý điều khiển trượt, thông qua kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp này có kết quả ổn định điện áp đầu ra tốt hơn so với phương pháp điều khiển trượt truyền thống.